Steigentunet ble tatt i bruk i oktober 2001 og ligger midt i kommunesenteret i Leinesfjord. Bygget er i 3 etasjer og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er heis mellom etasjene. I første etasje står det skilt ved hovedinngangen som viser beliggenhet til de ulike avdelinger/kontorer.

Dørene på Steigentunet er åpne fra 07.00 hver morgen frem til kl 22.00. Hvis man skal inn utenom disse tidene, ringer man;                                                                                     

Sentralbordtelefonen: 75 77 88 00   

Resepsjon: åpen alle hverdager mellom kl 10.00 og 14.00

Steigentunets telefonliste

I tillegg til Steigentunet har kommunen Toppen eldresenter og Mølnmoa. Toppen eldresenter har 7 leiligheter og 6 hybler og ligger i Bogen. Eldresenteret er bemannet fra 07.00 til 12.30 og 18.30 til 20.30 hver dag.  Mølnmoa ligger i Leinesfjord og består av 8 leiligheter som tildeles personer med ulike behov. Det ble bygd i 2005 og har egen bemanning. Både Toppen og Mølnmoa er organisert under hjemmetjenesten.

1.etasje:                                                          

Administrasjonen:

  • Leder Helse- og omsorg

  • Leder for sykehjem

  • Leder for hjemmesykepleien

  • Kommunelege/Smittevernlege

  • Merkantile tjenester/ resepsjon

  • Tildelingskontor

Hjemmesykepleien: Kontortid fra 08.00 – 15.30

Hjelpemiddelkoordinator – kontordag hver torsdag.         

Besøk på hjemmesykepleiens kontor må være avtalt på forhånd. 

Kantine:         – Åpen alle hverdager 09.00 til 14.00

Kjøkken:       – Leverer kok/kjølmat til Steigentunet, hjemmeboende og Toppen eldresenter

Renholdsavdeling (organisert under PUD): består av vaskeri og renholdsavdeling

Driftsoperatører (organisert under PUD): har kontor og et lite verksted i 1 etg.

Fysioterapi, kommunal: har kontor og behandlingsrom i 1 etg    

Steigen Tannklinikk – Fylkeskommunal             

Det er også Fotpleier i 1 etg. – private tjenester.

Familiesenteret: Steigen kommune har siden 2007 jobbet systematisk for å forbedre sine tjenester til barn, unge og deres familier. Som et resultat av dette vedtok kommunen og organisere sine tjenester som Steigen familiesenter fra 2010. Familiesenteret i Steigen kommune gir et tverrfaglig og tverrsektorielt hjelpetilbud basert på en samarbeidsavtale mellom oppvekst, helse og omsorg, barnevern og NAV.

På Steigentunet er følgende tjenester innenfor familiesenteret:

Jordmor, Psykisk helsearbeidere, Barneverntjenesten, Helsestasjon              

Legesenteret:

Legesenteret har lege på vakt mandag til torsdag fra 08.00 til 22.00. Fredager er vaktlege stasjonert ved Nord Salten Legevakt, Innhavet fra kl 16.00.

Natt, helger og helligdager er interkommunal vakt ved Nord Salten Legevakt, Innhavet.

Kommunen har egen lege som har vakt for pasienter som ligger på KAD-plass (kommunal akutt døgnplass) når legevakt er på Innhavet.                

2. Etasje, Sykehjem:

Sykehjemmet er delt opp i 4 avdelinger, med fagledere som har det faglige ansvaret for det faglige tilbudet som gis på avdelingene.  

Arbeidsstue: – Åpen mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00 til 14.30

3. Etasje, Omsorgsboliger (hjemmesykepleie)

Omsorgsboligene ligger i 3. etg på Steigentunet. De som bor i omsorgsbolig, bor i egen bolig. Tilbudet er derfor organisert under hjemmesykepleien. Det betyr at de får vedtak på å leie leilighet, og et annet vedtak på den hjelpen de trenger.

Alle som bor i omsorgsbolig blir individuelt vurdert ut i fra den hjelpen de har behov for, inkludert praktisk bistand.

Det er 20 omsorgsboliger. 8 av disse leilighetene har separate soverrom, de andre 12 har sovealkove i stua. (dvs. at det ikke er dør mellom stue og soverom). Omsorgsboligene har tilgang på bemanning hele døgnet.