Steigenskolene består av skolene Leines, Nordfold, Laskestad og Leinesfjord barn - og ungdommskole. Det er egen SFO ved alle skolene.

I Steigen finnes det barnehagetilbud i Leinesfjord, Laskestad, Nordfold og Leines.

Oppvekstleder i Steigen kommune er Kenneth Holen