Lov om eiendomsskatt til kommunane" kan leses i sin helhet ved å gå til nedenfornevnte link.

Lovdata  m/tillegg

Vedtekter
Sakkyndig nemnd arbeider etter vedtekter fastsatt av Steigen kommunestyre, og har det overordnede ansvaret for takseringsarbeidet.

Rammer og retningslinjer for Eiendomsskatt

Vedtekter

Forfallsdatoer for eiendomsskatt er ca 20. mai og 20. november.