I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
Kommune:                 Steigen
Søker:                        Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder:     Ny lokalitet 
Omsøkt størrelse:      5.500 tonn MTB
Lokalitet:                    Mulen i Nordfoldfjorden
Midtpunkt anlegg:      67*40.157 N og 15*11.932 Ø
Midtpunkt flåte 1:      67*40.095 N og 15*12.178 Ø
Midtpunkt flåte 2:      67*40.336 N og 15*12.470 Ø

Søknaden er også utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset.
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost: postmottak@steigen.kommune.no
eller per post til: Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, innen 27. november 2019.

Akvakultursøknad - ny lokalitet Mulen

Følgebrev NFK til søknad

Strømmålinger Mulen

Beredskapsplan Cermaq Norway 1

​Beredskapsplan Cermaq Norway 2

Innholdsfortegnelse

Gebyr Mulen

Koordinater Mulen

Mulen anleggsskisse

Mulen sjøkart

Mulen vs arealplan

Multistråle Mulen

Mulen forundersøkelse

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg