støttekontakt.jpg

Støttekontakt er et meningsfylt oppdrag som kan passe for mange. Kan dette være noe for deg? 

Vi ønsker å komme i kontakt med jenter og gutter, menn og kvinner over 17 år som kan tenke seg å være støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 
Det kan være oppdrag som gjelder barn, ungdom, voksne eller eldre. Det viktigste for oss er at du er en person som har noe å gi til andre. 
Oppdragene varierer i omfang, mest vanlig er treff på 2-6 timer i uken, ettermiddag/ kveld eller eventuelt helg.
Som støttekontakt blir du ikke fast ansatt, men jobber som oppdragstaker for kommunen.
Du må kunne fremlegge politiattest før du får et oppdrag.
Lønnen er kr 150,- pr time. 

Ta kontakt med: 
Tildelingskontoret i Steigen kommune. 

Kontaktperson: Bergitte Gabrielsen, tlf: 45480147
tildelingskontoret@steigen.kommune.no