Ved alvorlige skredhendelser eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. Fylkesmannen kan kontaktes på telefon 950 76 842, Karsten Steinvik eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no 

I henhold til gjeldende varslingsrutiner varsler Fylkesmannen alle berørte kommuner og Fylkesberedskapsrådet i Nordland. Varslene utstedes regionvis og mer info finner dere her:

Region Lofoten og Vesterålen
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten og Vesterålen

Region Ofoten
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten

Region Salten
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten

Region Svartisen
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen

Region Helgeland
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland

Se oversikt over alle varslene på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/