Streaming av plan og ressursmøte 21.12.21 - https://companycast.live/player/38e47t6f/