Steigenbarnehagen Leines er en enavdelings barnehage som er godkjent for 28 plasser. Av disse kan det være 7 barn under 3 år.

Barnehagen Leines ligger midt i et eldorado av naturopplevelser. Med fjæra og skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen har et stort uteområde der barna kan boltre seg. I skogen like ved har vi en flott naturlekeplass med trelavvo, hinderløyper og mere til. Barnehagen ligger også vegg i vegg med barneskolen. Så her er det kort vei for å besøke hverandre.

I vår barnehage er vi opptatt av at alle barn og voksne skal være en del at er godt fellesskap, gjennom å øve på sosial kompetanse. Vi jobber med å gi barna kompetansen det trengs for å være en god venn og opprettholde vennskap. Personalet skal være spontane, engasjerte og inspirere barna til lek og språkutvikling. Det er viktig for oss å gi rom for et godt samspill, hvor alle tør å delta. Vi jobber for å fylle dagene med både frilek, organisert lek og vise barna tradisjonelle leker. Delaktige voksne skal bidra til å skape vennskap og glede. Hos oss kommer leken først!

Vår visjon er: En god barndom varer livet ut!

Barnehagen er godkjent som Helsefremmende Barnehage og vi har fokus på både sunn mat og et rikt friluftsliv.