Steigen kommune åpner barnehagene tirsdag 21. april. Barnehagene holder stengt 20. april for at de ansatte skal planlegge, organisere og tilrettelegge for åpning av barnehagene. Dette blir gjort for å skape en trygg barnehage for barn, foreldre og ansatte i henhold til "Veileder om smittevern i barnehager" under covid-19 utbruddet 2020". Se HER

Oppholdstiden for barna kan bli redusert som følge av at barnegruppen deles i mindre grupper og at det er faste voksne som skal ha ansvaret for barnegruppene. 
Hver enkelt barnehage tar kontakt med foreldre for å kartlegge behov for oppholdstid og for å kartlegge barnets kontakter. 

Informasjon fra UDIR og FHI til foreldre. Se HER