Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Kunngjøring

Søknad om algedyrking Vinkfjord

28.09.15

I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 m/forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune: Steigen

Søker: Folla Alger AS

Org.nr. 814 439 062

Søknaden gjelder: Dyrking av makroalger (tare)

Søkt størrelse: 150 da (15 ha)

Lokalitet: Vinkfjorden Alge

Kartref:           67o43.061`N 15o24.449`Ø (Midtpunkt anlegg)

Kontaktperson: Tore Vånge, tlf: 90767505

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset og her. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen  seinest den 23.10.15.  For mer info om generell saksgang se nettadresse: http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=4105&AId=18213

 

Dispensasjonssøknad

Konsesjonssøknad