Reguleringsplan for gnr. 28 bnr. 19 og 94 Nordskot – Høring og offentlig ettersyn

Steigen kommune sender nå reguleringsplanen på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Formålet er å legge til rette for utvikling av området til en brygge med tilhørende lagerfunksjoner, 1-2 leiligheter, møtested og båtplasser. Videre reguleres deler av fastlandet for bygging av 2 fritidsboliger og et verksted.

Planområde


 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Planområdet

 

Plandokumentene finnes vedlagt og kan også sees på rådhuset Leinesfjord.

Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 28.5.2024 til: 

postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, Rådhuset, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord.

Kontaktperson Steigen kommune er Gunnar Svalbjørg, gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no tlf 97018612.