Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prisregulativ 2024

Steigen legesenter

Attester steigen legesenter

Førerkortattest                                                                kr. 789,-

Kort attest v/konsultasjon (f.eks.skoleattest)                  kr. 105,-

Kort attest u/konsultasjon                                               kr. 160,-

Kort attest til ledsager                                                     kr. 55,-

Attest ved tildeling av kommunale helse- og

omsorgstjenester                                                           kr. 315,-

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)      kr. 230,-

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede                  kr. 230,-

Salærtakst gjeldende pr. 01.01.24                                kr. 1180,-  pr. time

Ved attester som ikke har fastsatt pris, ta utgangspunkt i salærtakst for tidsbruk + takster for selve undersøkelsen.

Dagsenter

Egenbetaling

Kroner 238,- inkl. skyss, frokost, middag, kaffe 

Bibliotek

Gebyr

FOR SEN LEVERING

Du er selv ansvarlig for å levere det du har lånt innen frist. Om du har registrert e-post på lånekortet, kan du velge å få varsel på forfallsdag. Du kan slå på dette under din profil. Du kan forlenge lånetiden om det ikke er noen som venter på det du har lånt.

Når purring er sendt via e-post, SMS eller brev, må det betales gebyr. Første påminnelse sendes en uke etter forfallsdato. Andre påminnelse sendes tre uker etter forfallsdato. Tredje og siste påminnelse sendes fem uker etter forfallsdato. Pris pr første og andre påminnelse: 40 kr for voksne (personer over 15 år), 30 kr for barn.

Regning med inkassovarsel sendes etter tredje påminnelse. Ta kontakt med oss for å avtale tilbakelevering.

TAP OG SKADER

Tapt eller ødelagt materiale må erstattes og kan betales i biblioteket. Biblioteket tar imot betaling via VIPPS. Betaling av gebyr må gjøres før vi sender faktura. Da vil det komme et administrasjonsgebyr i tillegg. 

Materiale for voksne

Bøker

400,-

Språkkurs

1000,-

Tidsskrift

100,-

Materiale innlånt fra andre bibliotek

800,-

 

Materiale for barn

Bøker

250,-

Språkkurs

1000,-

Tidsskrift

100,-

Materiale innlånt fra andre bibliotek

800,-

Lån av symaskiner, drill og verktøy har egne erstatningssatser.                                                                    

Svømmebasseng

Utleiepris

Kroner 280,- pr. time

Skole

SFO betaling

Kontigent pr. mnd.

Sats 1 - Inntil 9,5 timer: Kr. 923,-

Sats 2 - Inntil 19,5 timer: Kr. 1845,-

Sats 3 - Inntil 24 timer: Kr. 2270,-

Kulturskole

Kontigent pr. mnd: Kr. 407,-

For barn nr. 2 gis 40% rabatt på 1. aktivitet. For flere aktiviteter gis ikke rabatt.

For voksne er det 40% påslag på kontigenten.

Eksamensavgift voksenopplæringa

Kr. 721.-

Sykehjem

Korttidsopphold

Kr. 193,- pr. døgn. Dette innbefatter også kost. 

Langtidsopphold

Fastsettes ved forskrift

Vigsel

Gebyr

Eventuell kostnad informeres om i god. 

Salgs og skjenkebevilling

Utsalgssteder

Kr. 0,23 pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1

Kr. 0,65,- pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1850,- for salg og kr. 5800,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Skjenkeprøven

Kunnskapsprøven kr. 420,-

Etablererprøven kr. 700,-

Engangs arrangement

Kr. 0,54 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Kr. 1,41 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Kr. 4,65 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1850 for salg og kr 5800 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes
lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr
420 pr. gang.
 

 

Faste arrangement

Kr. 0,23 pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1

Kr. 0,65,- pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Kr. 4,65,-  pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1850,- for salg og kr. 5800,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Etablererprøven

Kr. 700,-

Kai

1.Generelt

Alle priser og avgifter er eks. mva.

2.Anløpsavgift

2.1Beregningsgrunnlag

Anløpsavgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT). For fartøyer som ikke er målt eller eller har gyldig målebrev, fastsetter Steigen kommune fartøyets tonnasje ved skjønn.

Anløpsavgift

 

 

Størrelse, BT

Sats pr BT

Sum intervall

Sum akkumulert

For de første

  1.  

kr. 0,64

kr. 183

kr. 192

For de neste

  1.  

kr. 0,49

  1.  

kr. 339

For de neste

  1.  

kr. 0,45

kr. 270

kr. 609

For de neste

  1.  

kr. 0,33

Kr 264

kr. 873

For de neste

  1.  

kr. 0,28

kr. 280

kr. 1153

For de neste

  1.  

kr. 0,21

  1.  
  1.  

For de neste

  1.  

kr. 0,15

kr. 750

kr. 2323

For de neste

10 000

kr. 0,15

kr. 1500

kr. 3823

Alt over

20 000

kr. 0,15

 

 

 

 

Leie av kommunal kaiplass

2.3       Kaivederlag fiskefartøy

Fiskefartøy (sjarkflåten) som leier plass ved Steigen kommunes lekter ved Dyping, kommunens flytebrygge i Nordfold eller kommunens kai på Røssøya betaler vederlag etter følgende satser:

Pr. mnd

Pr. år

Kr 541,-

Kr 6.492,-

Minstesats settes til prisen for en måned.

Tilsvarende kreves for fritidsbåter/fiskefartøy som ikke er i aktiv drift. Fiskefartøy i aktiv drift har forrang til å leie plass.

1.Varevederlag

Sand og grus

8,9

kr pr tonn

Stålprodukter

13,4

kr pr tonn

Tømmer

18,9

kr per tonn(3m³ = 1 tonn)

Container

12,2

kr pr m³ containervolum

Gravem/betongbiler

279,3

kr per enhet

2.Utleie av kommunalt havneområde

Utleie av havneområde til lager settes til kr 22,7  pr. m² for kaiplate og 11,1 kr m² for tilstøtende havneområde . Prisene gjelder per måned.  For lagring lenger enn 6 mnd, gjøres egne avtaler.

3.Betaling av avgifter

Den enkelte båt/entreprenør/annen bruker av kai er selv ansvarlig for å ta kontakt med kommunen, å oppgi nødvendig informasjon, som danner grunnlag for faktura.

 

Barnehage

Kost

Kr. 15,- pr.dag

Foreldrebetaling

Kroner 3000,- for 5/5 plass

Søskenmoderasjon

For barn nr. 2: 30% rabatt 

For barn nr. 3 og flere 50% rabatt

Hjemmetjenester

Middagsutlevering

Liten porson inkl. dessert kroner 85,50,-

Stor porson inkl. dessert kroner 103,-

Trygghetsalarm

Kroner kr. 232,-

Hjemmehjelp

Inntil 2G kroner 227,- pr. mnd.

Fra 2G til 3G kroner 726,- pr. mnd.

Fra 3G til 4G kroner 1330,- pr. mnd.

Fra 4G til 5G kroner 2067,- pr. mnd.

Over 5G kroner 2734,- pr. mnd. 

Omsorgsbolig

Husleie omsorgsbolig

Husleien reguleres etter statistisk sentralbyrå`s konsumprisindeks

Toppen omsorgsbolig priser fra kr. 2457.- til kr. 7108.-

Leinesfjord omsorgsbolig priser fra kr. 11500.- til kr. 13000,-

Steigentunet omsorgsbolig priser fra kr. 8838,- til kr. 11035,-

Eiendom

Avløp

Abonnementsgebyr kr. 2844,-

Forbruksgebyr kr. 15,- pr. m3

Slamtømming

Tømming hvert år kr. 3152,- pr.år

Tømming hvert 2. år  kr. 1576,- pr.år

Fritidsboliger, tømming hvert 4. år kr. 1213,50,- pr.år

Gravemelding

Kr. 592,-

Leie kommunal bolig

Prisene varierer fra kr. 4500,- til kr. 10500,-

Gjeldende husleie kan fåes ved henvendelse til boligteamet i Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no

Feieavgift

Helårsbolig kr. 377,- pr. pipeløp

Ferieboliger kr. 265,- pr. pipeløp

Vannavgift

Årlig abonementsgebyr                                        Vann                                     Avløp

Bolig- og fritidseiendom. pr. enhet                        2.701,-                                  2.926,-

Sprinkelanlegg                                                        2.701,-                                   2.926,-

Gruppe 1                                                                  2.701,-                                  2.926,-

Gruppe 2                                                                  5.402,-                                  5.852,-

Gruppe 3                                                                  8.103,-                                  8.778,-

Gruppe 4                                                                16.206,-                                 17.556,- 

Gruppe 5                                                                27.010,-                                  29.260,-

Forbruksgebyr (kr/m3)                                              23,-                                          16,-

Vannmålerleie (kr/år)

Pr. måler                                                                     597,-

Tilknytningsgebyr (kr)

Lav sats                                                                    1.310,-                                    1.310,-

Høy sats                                                                  28.820,-                                 28.820,-

Renovasjon

Priser IRIS

I tilegg kommer påslag på kr. 75.- pr. abbonent.

Steigen allhus

Leie

Priser for frivillige organisasjoner

1/3 av hallen Kr. 100,- pr. time

2/3 av hallen Kr. 200 ,- pr. time

3/3 - hele hallen Kr. 300,- pr. time