Innfordring gjør følgende:

  • Innfordring av skatt: restskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Skatteattester
  • Frigivelse av konto
  • Gjeldsordning

Regnskap - Kontrollseksjonen gjør følgende:

  • Kontroll av arbeidsgivere på lønnsområder
  • Kontrollørene svarer på spørsmål vedrørende lønn


Bodø kemnerkontor 
Postboks 423 
8001 Bodø
Besøksadresse: Moloveien 20, 8003 Bodø
kemner@bodo.kommune.no 
Telefon: 75 55 50 00  Fax: 75 52 00 15
Org. nr: 912 849 481