Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Kunngjøring - Reguleringsplan for Dyping settefiskanlegg

30.03.12
I hht. plan- og bygningsloven § 12-12, varsles det med dette om vedtak av Reguleringsplan for Dyping settefiskanlegg, vedtatt i Steigen kommunestyre 7.3.2012 i sak 21/12.
I hht. plan- og bygningslovens § 12-12, varsles det med dette om vedtak Reguleringsplan for Dyping settefiskanlegg, vedtatt i Steigen kommunestyre 7.3.2012 i sak 21712.
 
Planområdet består av areal avsatt til landbasert akvakultur og havneområde og innebærer en utfylling som tilrettelegger for en utvidelse av eksisterende anlegg. Plandokumentene er tilgjengelig på Steigen kommune, rådhuset og her (link).
 
Eventuell klage på vedtaket sendes skriftlig innen 3 uker fra 3.4.2012. 
Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord eller e-post til postmottak@steigen.kommune.no. 

Melding om vedtak

Planbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse