Det er dessverre oppgitt feil forfallsdato på utsendte fakturaer for 1. termin på kommunale avgifter.

Rett forfallsdato er: 26. februar 2019

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.
 

Leinesfjord 5. februar

Økonomiavdelingen
Steigen kommune