Steigen kommune sender med dette forslag til Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune ut på høring. Vedlagt målsettingen ligger det også en vurdering av minsteareal for elg og rådyr og forslag til nytt minsteareal i deler av kommunen.

Les mer her: https://www.steigen.kommune.no/maalsettinger-og-minsteareal-hjorteviltforvaltning-i-steigen-kommune-2022-2024.6430310-479095.html