Plan- og ressursutvalget har den 8.2.2022 vedtatt nye Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune. Vedlagt ligger Plan- og ressursutvalgets vedtak, de vedtatte målsettingene og bakgrunnsnotatet for nytt minsteareal. Målsettingene vil danne grunnlag for godkjenning av bestandsplaner og fellingstillatelser for elg og rådyr i perioden 2022 - 2024.

Kontaktperson er Plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg

Endring av minsteareal - høringsnotat

Målsettinger for hjorteviltforvalting 200 - vedtatt

Saksprotokoll Målsettinger for hjorteviltforvaltning 2022-2024, samt nytt minsteareal