Drømmen til Ellinor blir drømmen for Steigen

At en drøm kan bli til virkelighet, viser Ellinor Ødegård Staurbakk. Hun mottar Drømmestipendet av Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd.
Steigen kommune gjennom kulturskolen vil feire drømmen i lag med Ellinor, og inviterer inn til en Drømmedag i Leinesfjord den 6.juni kl.15.00.

Kulturskolens elever har hatt en vinter der presentasjoner møteplasser og forestillinger har vært lite synlig, og ikke tilgjengelig. For kulturskolen er det en drøm å møtes.
Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og
kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Vi feirer drømmen, der 100 kulturskoleelever har gitt sin drøm videre, som igjen blir presenter av Ketil Høegh under søndagens arrangement i Leinesfjorden.
Steigens glade musikanter kommer, og etter forestillingen er det åpning av kunstutstillingen med elevarbeider fra kunstskolen.

Etter at drømmedagen med alle elevene i kulturskolen er over, og drømmestipendet er utdelt, er det urpremiere på danseforestillingen Floating Feet av og med Ellinor Ødegård
Staurbakk. Floating Feet er et stykke om prosesser. Vi er alltid i prosess, i forberedelse til eller i håndtering av våre tidligere opplevelser. Hvordan du møter dagen idag er basert på dine
tidligere handlinger og farger videre valg. Det er igjennom prosesser livet tar form. Ditt eget, og menneskene før og etter deg. En konstant flyt av nye begynnelser og avslutninger. Hvilke
prosesser har du under overflaten? Noen lar du synke andre gir fast land, som havet og dens tidevann.


Velkommen til Drømmedagen i Leinesfjord Søndag 6.juni kl.15.00

Plakat

Billetter kjøpes på:
https://ebillett.no/godnok/6781271 (Drømmedag) 
https://ebillett.no/godnok/6782819 (Floating feet)