I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
 
Kommune: Steigen
Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder: Biomasseendring og endring av areal ved akvakulturlokalitet 
Omsøkt størrelse: 8.000 tonn MTB
Lokalitet: Anevik ved Lundøya i Steigen kommune
Midtpunkt anlegg: 68*00.308N og 15*16.100Ø
Midtpunkt flåte 1: 68*00.433N og 15*15.554Ø
Midtpunkt flåte 2: 68*00.310N og 15*15.726Ø
 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset og som vedlegg her. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost: postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord, innen 25. september 2019.


Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse

Søknad

Lokalitet Anevik

Strømrapport Anevik

Areal- og biomasseendring Anevik

Anevik 2019 Areal- og biomasseendring

Arealplan Steigen - Økssundet

Beredskapsplan Cermaq Norway

Søknad om arealdeling - lokalitet Anevik

Areal- og biomasseendring på lokalitet Anevik

Søknad MTB og Areal Anevik 2019

Areal- og biomasseendring

Cermaq IK innholdsfortegnelse 2108

Kvittering Fiskeridirektoratet gebyr Anevik

Modellering Økssundet

Rapport forundersøkelse Anevik

Rapport Anevik B - undersøkelse