KUNNGJØRING – SØKNAD OM ENDRING AKVAKUTURLOKALITET OKSØY
 
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
 
Kommune: Steigen
Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder: Biomasseendring og endring av areal ved akvakulturlokalitet 
Omsøkt størrelse: 6.500 tonn MTB
Lokalitet: Oksøy ved Lundøya i Steigen kommune
Midtpunkt anlegg: 67*58.569N og 15*18.723Ø
Midtpunkt flåte 1: 67*58.411N og 15*18.396Ø
Midtpunkt flåte 2: 67*58.620N og 15*18.412Ø
 
Søknaden er også utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, innen 26. august 2019.

Oversendelsesbrev

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landsbasert anlegg

Oksøy 2019 - økt MTB & areal

Søknad MTB og areal 2019 Lokalitet Oksøy

Cermaq IK innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse styringsdokumenter

Modellering av kapasitet for oppdrett i Økssundet

Oksøy anleggsskisse

Oksøy vs arealplan

Oksøy vs fyrlykter

Oksøy vs sjøkabler

Oksøya sjøkart 2019

Rapport 10021.03 B-und 2018

Rapport 60917.01 B-und 2019

Rapport Oksøy forundersøkelse

Strømrapport

Arealplan Steigen - Økssundet

Beredskapsplan Cermaq Norway (1)

Beredskapsplan Cermaq Norway (2)

Samlerapport med bunnstrømmålinger