Utkast til planprogram for plan for idrett og fysisk aktivitet legges med dette ut på høring. Viser til plan- og bygningslovens § 4-1 og 11-13.
Planprogrammet gjør rede for bakgrunn og formål med planen, hva planen skal inneholde og prosessen fram til en ferdig plan.
 
 
Innspill til planprogrammet OG innspill til selve planarbeidet sendes til
postmottak@steigen.kommune.no, eventuelt Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord innen 10.04.2019. 

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet og planarbeidet kan rettes til rådmann Tordis Sofie Langseth, tsl@steigen.kommune.no, tlf. 472 64 515.