Besøk avtales på forhånd.

Korttid/Rehab: 452 12 747
Somatikk langtid: 406 00 213
Skjermet demens: 454 96 024
 

  • 1 meter avstand til alle, også den du besøker. Det vil som oftest si maks 2-3 besøkende på et standard pasientrom.
  • Sprit/vask hendene ved ankomst.
  • Besøkende oppholder seg på pasientens rom. 
  • Har du nyoppståtte luftveissymptomer, kan du ikke komme på besøk.
  • Besøkende i institusjonen må registreres, slik at en kan utføre smittesporing i ettertid.
  • Med åpen hoveddør, kan også kantinen ha åpent for alle.

Nye nasjonale råd
Anbefalinger angående besøk i kommunale institusjoner