I tråd med de nasjonale retningslinjene så er omsorgsboligene ikke regulert for begrensning av besøk på samme måte som sykehjemmet. Dette innebærer at du som venn eller pårørende kan besøke beboere i omsorgsboligene. Besøkende på Steigentunet må bruke sideinngangene, på tidspunkt hvor hoveddøren er stengt.

Det er fortsatt viktig at besøk foregår i tråd med nasjonale retningslinjer da smittevarianten med mutert virus er ekstra smittsom. For å minimere muligheten for å bringe smitte til Steigentunet ønsker vi at besøkende skal være kjent med følgende nasjonale retningslinjer.

 • Du må være frisk og ikke ha symptomer på Covid 19.
 • Desinfisering av hender.
 • Besøk skal skje på beboer sitt rom, og avstand på en meter skal holdes.
 • Du kan ha med kaffe og kake, da det ikke er servering.
 • Vi ønsker at du kontakter omsorgsboligen før du kommer.

  Tlf: 
  • 40100926
  • 40468670
  • 90131529 (Toppen)