Søknadsfrist 24.1.22www.regionalforvaltning.no

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskuddsrunde rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av smittevernstiltak ifm. pandemien. Steigen kommune har fått tildelt 332.000 NOK i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19-pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Les mer om hvem som kan søke og hvordan: KLIKK HER
 

For nærmere informasjon/spørsmål, ta kontakt med:

Sølvi Lemstad Hiller, Næringsrådgiver, Steigen Kommune,  Epost: solvi.lemstad.hiller@steigen.kommune.no

Mob: 91114550