Posisjonen fra SP, H, V, SV:  
Representanter: Vararepresentanter:        
Knut Andersen, 8285 Leines, H - Leder Morten Mehus, 8289 Engeløya, SP
Odd Rikard Bredal, 8285 Leiens, SV - Nestleder Aase Refsnes, 8285 Leines
Kari Danielsen, 8289 Engeløya, SP Wibeke Aasjord Juul, 8285 Leines, V
Michelle Hansen, 8289 Engeløya, H Elisabeth Hetzler, 8283 leinesfjord, H
  Agnar Hansen, 8288 Bogøy, SP
   
Opposisjonen fra AP, FRP, PP , Rødt:  
Arve Isaksen, 8283 Leinesfjord, AP Bjorulf Ødegård, 8289 Engeløya, Rødt
Liv Rigmor Eidissen, 8285 Leines, AP Yvonne jacobsen, 8289 Engeløya, AP
Magne Vik, 8286 Nordfold, FRP Ketil Pedersen, 8288 Bogøy, FRP
  Wenche Bjerkås, 8289 Engeløya, Rødt
  Johnny Hansen, 8289 Engeløya, AP


.