Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Viltforvaltning

21.04.15

Kommunens viltforvaltning har arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av elg og andre viltarter og ettersøk/avliving etter påkjørsel.

Kommunen har ikke egen viltnemd, men plan og miljøvernleder er viltansvarlig og har delegert ansvar for forvaltning av viltet i henhold til Lov om viltet med tilhørende forskrifter. Plan- og ressursutvalget er politisk utvalg i viktige viltsaker. Hovedoppgaven er elgforvaltning med utarbeiding av målsettinger for hjorteviltforvaltning, tildeling av fellingskvoter, kontroll med avskyting og rapportering, bestandsplaner for elg og håndtering av påkjørt/skadet vilt.

Skadet vilt og problemer med vilt rapporteres til politiet eller viltansvarlig.

Kontaktpersoner:

Viltansvarlig; Plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg, tlf 97018612, (dagtid event. 75778800) epost: gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no

Alternativt:

Skogbruksjef Gjermund Laxaa, tlf 97505684

Melding om påkjørt vilt kan også meldes til politiet på tlf: 02800