Du har mulighet til å delta i perioden fra 1. august -14. august, og vi ønsker primært søkere som kan delta i denne perioden. For å delta på ungdomsfiske i Steigen sommeren 2024 må du: 

  • Være tilgjengelig for gjennomføring av opplegg i perioden 1. august til 14. august
  • Være 13 år, eller eldre. Øvre aldersgrense er 25 år. 
  • Melde deg på ungdomsfiskeordningen så snart som mulig og senest innen 27. juni, https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/ungdomsfiskeordningen
  • Sende inn søknad til Steigen kommune innen 27. juni 2024.
  • Lese deg opp på reglene for ungdomsfiskeordningen. 

Søknaden til Steigen kommune skal inneholde navn, alder, folkeregistrert adresse, litt om din erfaring og motivasjon til å delta, evt. spesielle hensyn med tanke på helse. 

Søknaden sendes på epost til postmottak@steigen.kommune.no innen 27. juni 2024

Ved spørsmål, kontakt næringssjef Anne Kristin Vie på 99 56 88 16 eller epost anne.kristin.vie@steigen.kommune.no