Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri. 

Se illustrasjonsbilde om de nye karantenereglene og hvor det skilles mellom "husstandsmedlemmer eller tilsvarende" og "andre nærkontakter" ved å trykke HER

Alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon anbefales nå testing m.t.p Covid-19. Testing utføres på dagtid på Steigen legesenter, tlf 75784860.

 Vi ønsker også å opplyse om at helsetjenesten i Steigen kommune har hatt, og vil også fremover ha, behov for bruk av utenlandske vikarer for å sikre gode og forsvarlige tjenester. Alle utenlandske vikarer gjennomfører nødvendig karantene og testing før de går inn i arbeid.

God Sommer!