Nytt turkart for Steigen er på vei. Til det trenger vi trenger din hjelp😊!

Ditt bidrag vil gjøre turkartet bedre og godt turkart vil alle ha! Det er feil og mangler i eksisterende kart. Du vet best hvilke stier, buer, bruer, gapahuker osv som finnes der du er på tur. Derfor trenger vi innspill fra deg på hva som må med i kartet og eventuelle feil i kart du kjenner til som bør lukes ut.

Vi håper derfor at du tar deg tid til å tegne inn «din» sti/gapahuk/bu/bru og markere evt feil på et kart. Ta så bilde og send det inn til bjorn.godal@salten.noEller til Bjørn Godal på facebook. Du kan også registrere sti/gapahuk/bu/bru og annet med GPS/mobil/klokke. GPX fila sendes inn på samme måte.

 

Tips gjerne venner og kjente om dette. Desto mer informasjon vi får inn, desto bedre blir kartet! Er du usikker på hvordan du melder inn, så ta kontakt. Vi trenger din hjelp før 1. oktober 2019. 

Det nye turkartet vil bruke de offisielle stedsnavnene fra Kartverket. Kartet finansieres av spillemidler tildelt av Nordland fylkeskommune, Steigen kommune og Salten friluftsråd.


Med vennlig hilsen

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder Steigen kommune