Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Veiadressering i Steigen kommune

19.05.15

Steigen kommunestyre vedtok 20.06.2013 å starte et prosjekt for å innføre veiadresser i hele Steigen kommune innen utgangen av 2015.   Det ble da etablert ei arbeidsgruppe, samt vedtatt retningslinjer for hvordan arbeidet skulle organiseres og gjennomføres.   Formannskapet ble styringsgruppe for prosjektet.

Arbeidsgruppa organiserte seg i august 2013.  Høsten 2013 startet arbeidet med å lage et forslag til parsellinndeling og veinavn.  I februar 2014 ble forslaget sendt ut på en brei høringsrunde.  Engasjementet blant folk var stort, og det kom inn mange innspill på forslaget.

Etter høringsprosessen foretok arbeidsgruppa en gjennomgang og vurdering av tilbakemeldingene. Deretter ble et forslag til parsellinndeling og veinavn behandlet og vedtatt av Formannskapet i juni 2014.    Dette ble så sendt videre til behandling og avklaring hos Språkrådet og Statens Vegvesen.

Etter noe tid fikk arbeidsgruppa tilbakemelding fra disse.  Vi har hatt møte med Statens Vegvesen, og er i gang med å utarbeide en skiltplan.   Språkrådet har protestert på noen av veinavnene, og det vil derfor bli reist navnesak på disse.  Før endelig avklaring må det gjennomføres en høringsprosess.  Det har tatt lengre tid en forutsatt å få  tilbakemelding fra Språkrådet, men vi  er fortsatt  optimistiske med tanke på å få innført veiadresser i  Steigen kommune innen 2016.