Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Varsel om oppstart av planarbeid– Detaljreguleringsplan for Nordskot havn, Steigen kommune

20.11.18

Norconsult AS varsler på vegne av forslagsstiller om oppstart av reguleringsplan for Nordskot havn. Oppstartsvarsel med kontaktinformasjon og frist for innspill finner du her:

Adresseliste

Annonse Nordskot

Notat planinitiativ for Nordskot

Referat oppstartsmøte

Varslingsbrev Nordskot