Valgstyrets protokoll - kommunestyrevalget 2019
Trykk HER for å se valgstyrets protokoll for kommunevalget 2018


Nedenfor vil du finne informasjon om valgavvikling i Steigen kommune.

Tidligstemmegivning

Utlegging av manntallet

Forhåndsstemming


Valgstyret godkjente i møte den 22.05.19 følgende listeforslag:

Høyre 

Fremskrittspartiet

Venstre 

​Arbeiderpartiet 

Senterpartiet 

Rødt 

​Sosialistisk Venstreparti 

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på denne siden i henhold til valglovens § 6 - 7.

KLAGE
Klage på Valgstyrets vedtak må fremsettes innen syv dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.
De offentlige valglistene ble offentliggjort 28.05.19.

Les mer om reglene for å klage i Valglovens § 6 - 8 og i kapittel 13.