Nå skal alle innbyggerne i Steigen i aldersgruppen 18-64 år med følgende underliggende sykdommer ha fått sms/brev fra legekontoret med innkalling til koronavaksinering:

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese) 
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Dersom du er over 18 år med nevnte underligende sykdommer, men ikke fått en slik innkalling, ber vi deg om å ta kontakt med Steigen Legesenter. 

Innkalling av personer i prioriteringsgruppe 8 (alder 55-64 år) vil starte mot slutten av inneværende uke.