Folkehelseinstituttet har etter en grundig vurdering rådet regjeringen til at vaksinasjonstilbudet kan utvides til:
 
  • Barn og unge i alder 12-15 år (årskull 2006-2009) som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det.
     
  • Barn i alderen 5-11 år (årskull 2016-2010), og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.
  
Barnevaksinene (5-11 år) vil bli sendt til kommunene i slutten av januar 2022. Ungdom i alderen 12-15 år får samme vaksinedose som voksne. Disse kan ta kontakt med Steigen legesenter for å avtale vaksinasjon.
  
Vi minner samtidig om at det ikke sendes ut innkalling til vaksinasjon av 3. dose for alle under 45 år. Hver enkelt må ta kontakt med Steigen legesenter for å avtale vaksinasjon 4,5 mndr etter 2. dose.