Steigen kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale på inntil 40 boenheter i Leinesfjord. Leverandører må ha som formål å eie, forvalte og leie ut boligene. Varigheten på avtalen er 20 år.

Det vil være mulig å gi tilbud på en eller flere av boligtypene.

Spørsmål kan rettes til næringssjef Anne Kristin Vie på mail anne.kristin.vie@steigen.kommune.no eller mobil 99 56 88 16

Frist for å sende inn tilbud er mandag 10. juni klokken 1300.