Mandag 10.12.2018 fra kl. 10:00 til ca kl. 14:00 blir strømen til Marhaug stengt pga reperasjon av nettet. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Til info.

Med vennlig hilsen
Kundeservice

Nord-Salten Kraft AS
www.nordsaltenkraft.no

cid:image001.png@01CD2DBC.65E15460