Steigen kommunestyre skal den 21. mars behandle forslag til Planstrategi for 2024 – 2027. 

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 10_1 gjøres med dette forslaget offentlig kjent.

 

Utkast til Planstrategi Steigen Kommune 2024-2027