I forbindelse med influensavaksinerings dagene i oktober og november på Steigentunet (se link) tilbys det også drop- in for oppfriskningsdose mot Covid- 19. Vaksinen er gratis og kan settes samtidig med influensa vaksinen.

Hvem er anbefalt oppfriskningsdose?

Dose 3 (oppfriskningsdose) er anbefalt for alle som:

 • er 45 år og eldre
 • tilhører risikogrupper
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og dose 3 (oppfriskningsdose).

Dose 4 (oppfriskningsdose) er anbefalt for alle som:

 • er 65 år eller eldre
 • har alvorlig svekket immunforsvar. FHI anbefaler at denne gruppen tar en oppfriskningsdose.
 • er i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander:
  • organtransplantert
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
 • er ungdom i aldersgruppen 12-17 år med følgende alvorlige grunnsykdommer:
  • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
  • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 •  er gravide
  • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.