Du er nå testet for koronavirus(SARS-CoV-2) ved Steigen legekontor. Normalt vil svaret komme i løpet av 2-3 dager. Svaret kan du finne ved å logge inn på helsenroge.no. Ved positivt resultat(bekreftet kronavirus), vil du bli kontaktet av legekontoret.
 
Hva gjør du nå?

Syk og testes
Hvis du er syk og testes, skal du være i hjemme frem til du har negativ test og er frisk. Allmenntilstanden er viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt. Hva vil dette si å være hjemme? Ikke gå på jobb eller skole, ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder. Hold god avstand til alle andre enn sine nærmeste.
 
Nærkontakt med smittet eller innreise fra rødt land
Hvis du har reist i land eller regioner som er røde eller er en nærkontakt med et bekreftet tilfelle, skal du være i karantene i 10 dager uavhengig av hva testen viser. 

  • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
  • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
  • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Du skal ikke ta offentlig transport.
  • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
  • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.
  • Ved positiv test skal du over i "hjemmeisolering".


Ingen symptomer, nærkontakt eller utenlandsreise – men likevel testing
Ikke nødvendig å være hjemme i påvente av prøvesvar. 


Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?
Barn som er symptomfrie, kan komme tilbake i barnehage/skole. Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme også tilbake i barnehage/skole. Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som rennende nese (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehage/skole når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Ved spørsmål eller forverring av symptomer, ta kontakt. 
Steigen legekontor: 75 78 48 60. Legevakten: 116 117. Helsedirektoratets koronatelefon: 815 55 015.