Det vil bli utført rensing av vannledningene i tidsrommet fra og med mandag 05.07, til og med onsdag 07.07, fra klokken 23:00 til klokken 06:00.

Vi ber alle om å ha kranene stengt nattestid, og minner om at det kan være en del grums i vannet om morgenen.