Alle gravide som oppholder seg i kommunen, kan bestille svangerskapskontroller ved Steigen legesenter. Vi anbefaler at det bestilles dobbelttime, slik at det blir god nok tid til en god samtale. For å få en forutsigbar plan fremover, oppfordrer vi til at det bestilles doble legetimer for alle planlagte svangerskapskontroller ut hele svangerskapet. Timene kan senere avbestilles om man ikke trenger dem. 

Legekontoret kan fylle ut skjema for hotellopphold i forkant av termindato. Til dette trengs en enkel telefon- eller legetime. Vi anbefaler at alle gravide benytter seg av muligheten til å være i Bodø før termindato. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer. 

Vennlig hilsen

Steigen legesenter