Melding fra Kystnett: I forbindelse med arbeid på strømnettet, vil det bli utkoblet strøm i Steigen Kommune. Utkoblingen av strøm vil skje på strekningen Botn – Helnes. 
Utkoblingen vil skje i tidsrommet 11.06.2021, fra 00:01 til 06:00.