Streaming av møte:

07.09 Plan og ressursmøte kl.09.00: https://companycast.live/player/910e41kx/

08.09 Formannskapsmøte kl.09.00: https://companycast.live/player/03e69-r2/