Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Nordland lørdag 16. februar. Prognosene er fortsatt usikre på hvor sterk vinden blir og hvor den treffer mest. Fylkesmannen har bedt kommunene følge nøye med på værvarselet fremover for eventuelle endringer. Varslet fra meteorologisk institutt er som følger:

Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland lørdag. Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten.

Et lavtrykk vest for Irland beveger seg mot Norskehavet før helgen, og utvikler seg til et stormsenter mot helgen. Stormsenteret ventes å svekke seg noe før det treffer Nordland, men fortsatt gi sørvestlig sterk storm og vindkast på 30-40 m/s. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, med bølgehøyde på 10-14 meter.

Det er fortsatt usikkert hvor de kraftigste vindkastene og høyeste bølgene vil komme, og hvor kraftig vindkastene vil bli inn over land. Det er sannsynlig med kraftigst vind en gang mellom først på lørdag og utpå ettermiddagen.

Steigen kommune oppfordrer innbyggerne å ta sine forholdsregler knyttet til dette varslet.  Sørg for å sikre løse gjenstander.