For å se arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som Steigen kommunestyre er godt i gang med trykk HER