Denne uka hadde kriseledelsen og smitteoppsporingsteamet i Steigen kommune beredskapsøvelse for å forberede seg på et eventuelt smitteutbrudd i Steigen.

Beredskapsansvarlig Gjermund Laxaa hadde laget et scenario som både kriseledelsen og smitteoppsporingsteamet øvde på. Fikte nærkontakter var involvert og vi fikk god øving på mange avgjørelser kommunen må avgjøre på kort tid. 

"Dette var veldig viktig lærdom og vi noterte mange temaer vi ikke har tenkt på. Samtidig forstod nok alle kompleksiteten og rekkevidden av et potensielt smitteutbrudd, og at dette kan fort bli alvorlig i Steigen kommune. Derfor må vi fortsette å være forsiktige og følge smittevernrådene! Dette er livsviktig!" sier ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes