Fylkesmannen i Nordland har nominert Steigen kommune som kandidat fra Nordland til nasjonal jordvernpris 2019.

Vi synes det er stas å bli anerkjent for godt arbeid med kommunens arealplan og håndtering av det viktige jordvernet.

Steigen kommune har en aktiv og levedyktig landbruksnæring, der det over de senere år blant annet er investert betydelige i fornyelse og utbygging av mange flotte nye driftsbygninger. Dette viser en stor optimisme og fremtidstro i næringen, og synliggjør samtidig viktigheten av å kunne ta vare på den knapphetsressursen som dyrkamarka og beiteland er.

Aktiv drift er det beste jordvern!

Link til Fylkesmannen:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Landbruk-og-mat/Jordvern/nominert-fra-nordland-til-nasjonal-jordvernpris-2019/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost