Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Steigen kommune informerer

28.02.12
Oppfølging ubetalte kommunale fakturaer.

Oppfølging/innkreving av kommunale fakturaer som ikke er betalt ved forfall blir nå utført av Lindorff AS.Dette innebærer at Lindorff ca 14 dager etter forfall vil sende ut inkassovarsel. Dette er en betalingspåminnelse, varsel om at dersom ny angitt betalingsfrist ikke overholdes så vil saken gå til inkasso.

 Henvendelser vedrørende mottatt varsel om inkasso rettes til Lindorff. Dette gjelder også eventuelt behov for nedbetalingsavtale og/eller utsettelse med betaling.
 
Krav mottatt fra Lindorff betales til Lindorff i hht mottatt faktura.
 
 
Rådmannen