Vaksinasjonen går sin gang, og vi arbeider oss nedover prioriteringslistene. Vi er pr nå stort sett ferdige med alle over 65 år, samt personer 18-64 med spesielle underliggende sykdommer. I gruppen 55-64 år med underliggende sykdommer er vi også kommet et langt stykke på vei. Hvor mange vaksinedoser vi mottar varierer fremdeles fra uke til uke, og vi får relativt kort varsel om antallet. Vi satser på å få begynt med prioriteringsgruppe 6 (45-54 år med underliggende sykdom) i løpet av uke 21/22. Når alle over 18 år med underliggende sykdommer er vaksinert åpnes det for vaksinering av resten av befolkningen under 65 år som er uten underliggende sykdommer. Det er viktig å være obs på at ikke ALLE sykdommer/tilstander tilsier at man skal prioriteres for vaksinasjon. Listen over hvilke sykdommer/tilstander som kvalifiserer til prioritering kan leses her. Dette kan være grunnen til at naboen din blir vaksinert før deg, selv om du er mye eldre.

Når alle med underliggende sykdommer er vaksinert går man igjen over til å prioritere etter aldersgrupper. Her er det bestemt at alle over 45 år skal vaksineres først, deretter aldersgruppene 18-24 år og 40-45 år samtidig og til slutt aldersgruppen 25-39 år. Når vi kommer til disse prioriteringsgruppene, vil intervallet mellom dose 1 og dose 2 endres fra 6 uker til 12 uker. Dette for at flere skal kunne bli vaksinert med første dose tidligere. 

Vi ønsker å presisere at Steigen kommune forholder seg til prioriterings-retningslinjene fra FHI. Det er derfor ikke anledning til å bli prioritert raskere enn den gruppen man tilhører, enten grunnet alder eller grunnet underliggende sykdommer. Fastlegene har gått igjennom sine lister for å avgjøre hvem som kategoriseres med underliggende sykdommer. Angående prioritering av yrkesgrupper er det bestemt at dette fremdeles kun gjelder helsepersonell. Legekontoret tar kontakt når det blir din tur i vaksinasjonskøen, så det er ikke annet å gjøre enn å vente. Personer som ikke har bostedsadresse her, men som oppholder seg i kommunen over en lengre periode (lang nok til å kunne motta begge vaksinedoser) bes ta kontakt med Steigen Legesenter for avklaring angående vaksinasjon. 

I uke 21/22 mottar vi en noe større mengde vaksiner enn vi har gjort tidligere. Dette fordi alle som fikk AstraZeneca-vaksine i uke 9 og 10 nå skal få sin andre dose. Dette gjelder ca 150 personer. Siden AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet er det mRNA-vaksinen fra Pfizer som tilbys. Har du blitt vaksinert med AstraZeneca, men ikke mottatt informasjon angående tidspunkt for dose 2 - ta kontakt med Steigen Legesenter. Mer informasjon angående bruk av mRNA-vaksine som dose 2 for AstraZeneca-vaksinerte kan leses her.

Informasjon angående vaksinering i sommermånedene vil komme i løpet av kort tid.