Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Startlån

21.05.15

Startlån er et finansieringstilbud som skal bidra til at personer med langvarige boligfinansierings-problemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Hvem kan få startlån ?

 • Økonomisk vanskeligstilte husstander
 • Barnefamilier
 • Enslige forsørgere
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Flyktninger

Det er kommunen som behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.

Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning.

Kriterier.

Startlån kan gis til søkere som bor eller skal bosette seg i Steigen kommune.

Startlån kan brukes til;

 • Å kjøpe ny eller brukt bolig – det vanligste er at privat bank finansierer deler av boligen, og at kommunen toppfinansierer med startlån
 • Refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforhold.
 • Utbedring.
 • Tilpasning ved nedsatt funksjonsevne.
 • Bygging av bolig.

Hva må til for å få lån?

Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler til livsopphold. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.  Boligen må ligge i Steigen kommune.

Vedlegg som skal følge  søknaden;

 • Skattekort med skattetabell for inneværende år
 • Utskrift av ligning for de 2 siste årene
 • Salgsoppgave/takst ved kjøp av konkret bolig
 • Takst  ikke eldre enn 6 mndr.
 • Dokumentert finansieringsplan fra bank (også avslag).
 • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Kopi av lønnslipp
 • Kopi av giroblankett som dokumenterer trygdeytelse
 • Kopi av giroblankett som dokumenterer barnebidrag
 • Informasjon/status alle gjeldsforhold
 • Separasjonspapirer/skifteavtale

 

 

Link til;  

Brosjyrer, info Startlån, Husbanken, kalkulator lån/levekostnader;

http://www.husbanken.no/

Søknadsfrist:   Ingen – fortløpende behandling

Søknad sendes til;

Steigen kommune
Lånenemnda
Rådhuset

8283 Leinesfjord

Saksbehandlingstid:  Inntil 4 uker regnet fra da søknaden er fullstendig dokumentert, jfr vedlegg som skal følge søknaden.

Klagemulighet:

Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at du har mottatt svar fra kommunen vedrørende innvilgelse eller avslag om lån.

Kontaktinformasjon:

Leder  lånenemnda Kurt H Kaspersen , telefon 45 50 10 35

E-mail; kurt.kaspersen@steigen.kommune.no